PPsiteopen

Een nieuwe CD is uit! A new CD has come out.
Klik voor info/bestellen-Click for information and order.

Professor Peter speelt en zingt liedjes uit de jaren twintig en dertig. Swing, Tin Pan Alley, dansorkesten en crooners bepaalden het geluid en gezicht in de Roaring Twenties en Swinging Thirties.
Ergens in zijn muzikale leven kwam Professor Peter deze muziek tegen. En liet hem niet meer los. In de jaren dat Prof Peter de helft vormde van een ukulele duo met Doctor Dick, heeft de Prof zich verdiept in dit muzikale genre. Het is een heel karwei om een liedje, dat gewoonlijk door bigbands wordt uitgeboerd, te arrangeren voor ukulele, stem en misschien een kazoo. Maar dat is precies wat de prof het liefste doet. Professor Peter speelt een programma van oude liedjes; sommige heb je misschien ooit ergens gehoord, de ander is vrij onbekend. Hij begeleid zichzelf op de ukulele, kazoo en mondharmonica, instrumenten die zich bij uitstek lenen voor de sfeer in die oude liedjes. Klik hier voor Contact

Professor Peter plays and sings songs from the twenties and thirties. Swing, Tin Pan Alley, crooners and dancebands created the sound and image of the Roaring Twenties and Swinging Thirties.
Somewhere during his misical career, Professor Peter heard this music. And it never let go. In the years as a member of the ukuleleduo Professor Peter and Doctor Dick, the Prof has made serious study of this musical genre. It is quite a job to transform a song, usually played by bigbands, into an arrangement for ukulele voice and maybe a kazoo. But that is exactly what Prof Peter likes to do best. Professor Peter plays a programm of old songs; some you might have heard before and some quite unknown He accompanies himself on the ukulele, kazoo and mouthharp, instruments fitting neatly to the ambience of the old songs.
Click for Contact