PPsiteopen

Professor Peter is een nederlandse ukulele speler, crooner en multi-instrumentalist. Hij speelt en zingt liedjes uit de jaren twintig en dertig. Swing, Tin Pan Alley, dansorkesten en crooners bepaalden het geluid en gezicht in de Roaring Twenties en Swinging Thirties.
Ergens in zijn muzikale leven kwam Professor Peter deze muziek tegen. En liet hem niet meer los. Professor Peter begeleid de oude nummers op ukulele. Dat is niet nieuw: in de jaren 30 is veel en vaak gebruik gemaakt van de ukulele als begeleidingsinstrument. Het past ook goed in de sfeer van de, bijna 100 jaar oude muziek. Naast de ukulele gebruikt Prof Peter de kazoo, mondharmonica en mouthtrumpet. Het repertoire is geheel engelstalig.
Het is niet voor de hand liggend om een liedje, dat voor een bigband is geschreven, te arrangeren voor een ukulele, stem en soms een kazoo. Maar dat is precies wat Professor Peter het liefste doet.
Er zijn zo veel prachige liedjes geschreven in die tijd. Sommige zijn erg bekend, maar er zijn ook verschillende onbekende pareltjes. Prof Peter blaast ze graag nieuw leven in en geeft ze de aandacht die ze verdienen.
De Prof is een bekend gezicht in de ukulelewereld. Niet alleen in Nederland. Hij speelde vaak in Duitsland en Belgie. Ook was hij te zien en te horen tijdens ukulelefestivals in Nederland, Ierland, Engeland, Duitsland, Tsjechie en Polen. Professor Peter is een ervaren entertainer. Of het in nederlands, engels, duits of frans moet, een ontspannen voorstelling met veel interaktie tussen publiek en de Prof is gegarandeerd. Hij heeft inmiddels een jarenlange ervaring in het spelen van huiskamerconcerten, in kleine theaters en grote ukulele festivals. Een optreden van Professor Peter komt het beste tot zijn recht voor een publiek wat er even voor gaat zitten.

Schrijf Professor Peter voor informatie, bookingen of gewoon voor de pret op dit adres: professorpetersis[at]gmail.comProfessor Peter is a dutch ukulele player, crooner and multi instrumentalist. He plays and sings songs from the twenties and thirties. Swing, Tin Pan Alley, crooners and dancebands created the sound and image of the Roaring Twenties and Swinging Thirties.
Somewhere during his misical career, Professor Peter heard this music. And it never let go. Professor Peter accompanies the old music on ukulele. That is not new: in the thirties the ukulele is often used as an instrument to sing songs to. It fits the atmosphere of the, almost 100 year old, music. Besides the ukulele, Prof Peter uses kazoo, mouthharp and mouthtrumpet on stage. The repertoire is entirely in english.
It is not obvious to arrange a song, that has originally been written for a bigband, for ukulele, voice and sometimes a kazoo. But that is exactly the thing Professor Peter loves to do.
So many beautiful songs were written in those days. Some are well known, but there are many forgotten pearls. Prof Peter likes to give them a new life and the attention they deserve.
The Prof is well known in the ukulele world. Not only in the Netherlands. He played in Germany and Belgium, but also on festivals in England, Ireland, Czech republic and Poland. Professor Peter is an experienced entertainer. Whether it is in dutch, english, german or french, a relaxed show, with lots of interaction is garanteed. The Prof has played many livingroom concerts, small theatres and large ukulele festivals. A public ready to sit back to watch and listen brings out the best of Prof Peters concerts.

Write Professor Peter for information, booking or just for fun on this address: professorpetersis[at]gmail.com